Bursagraph Logo בורסה גרף לוגו
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

זירת המומחים הירשמו עכשיו והיכנסו לזירה


עולם הגרפים וניתוח טכני

ניתוחים טכניים אייל גורביץ

רואים ניתוחים טכניים בוידאו

ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 09/08

גורביץ' מנתח את טסלה, אמות וטבע - איזו מהן מעניינת לקניה?
ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 23/08

האם דלק רכב מעניינת להשקעה?

מוטי כהן בשווקים הבינלאומיים