Bursagraph Logo בורסה גרף לוגו
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

הקורסים החדשים שלנו הירשמו לקבלת שיעור מבוא ללא תשלוםקורסים בהשקעות ממש בקרוב

עולם הגרפים וניתוח טכני

ניתוחים טכניים אייל גורביץ

רואים ניתוחים טכניים בוידאו

ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 17/01

מה הרציונל של הניתוח הטכני, מתי הוא עובד ומה הניתוח מלמד על כיוון המדדים המובילים?
ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 05/02

האם נוצרה הזדמנות קנייה במניית טבע?