Bursagraph Logo בורסה גרף לוגו

חדש!
מיטב המומחים והאנליסטים

ניתוחים | עדכונים
זירת המומחים

פרטים נוספים

ללמוד מסחר בבורסה

קורס דיגיטלי חדש
חווית למידה אחרת

פרטים נוספים

מערכת גרפים וניתוח טכני

כל הבורסות על המסך
שלך, כאן ועכשיו!

היכנסו עכשיו!
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
מדד ת"א 35 1268.93 1.19%- מדד ת"א 125 1233.00 0.31%- ת"א SME 60 462.07 0.44% ת"א פיננסים 15 1648.49 0.09%- מחזור כולל במיל' ש"ח 3,218   ת"א נדל"ן 15 642.30 0.89% מדד דאו ג'ונס 20916.31 2.32%- מדד הנאסד"ק 7307.13 2.41%- שקל/דולר 3.6363 0.17% 20:56:06 , 03/04/2020
כניסה למערכת
X
כן אני רוצה לקבל עוד פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

הקורסים החדשים שלנו הירשמו לקבלת שיעור מבוא ללא תשלוםקורסים בהשקעות ממש בקרוב

עולם הגרפים וניתוח טכני

ניתוחים טכניים אייל גורביץ

רואים ניתוחים טכניים בוידאו

ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 17/01

מה הרציונל של הניתוח הטכני, מתי הוא עובד ומה הניתוח מלמד על כיוון המדדים המובילים?
ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 05/02

האם נוצרה הזדמנות קנייה במניית טבע?