Bursagraph Logo בורסה גרף לוגו
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
כניסה למערכת
X
הירשמו לקבלת פרטים
X
צפייה בשיעור וקבלת מידע על הקורס
X

קורס מסחר היברידי הירשמו לקבלת פרטים


עולם הגרפים

ניתוחים טכניים אייל גורביץ

רואים ניתוחים טכניים בוידאו

ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 25/01 "אין שינוי במגמה. התחתית האחרונה במדדים עוד לא כאן"
ניתוח טכני בוידאו עם בורסה גרף 01/02 "מדובר בעליות בשוק יורד. שיאים חדשים לא יהיו פה"

מוטי כהן בשווקים הבינלאומיים