בורסה גרף - הבית לניתוח טכני

רצועות בולינגר – Bolinger Bands

כיצד תעזורנה לנו רצועות בולינגר בתזמון נקודת הכניסה לשוק ובהבנה האם באופן יחסי לתקופה האחרונה המחירים גבוהים או נמוכים.


רצועות בולינגר הינן שתי רצועות המחושבות על בסיס ממוצע נע רגיל וסטיית תקן.

הרצועה העליונה משורטטת בגובה 2 סטיות תקן (בהתאם לפרמטר שנבחר) מעל הממוצע ואילו הרצועה התחתונה משורטטת בגובה 2 סטיות תקן מתחת לממוצע. כך מתקבל טווח התנועה של השוק .

מטרתן של רצועות בולינגר הינן לקבוע האם המחירים גבוהים או נמוכים מידי על בסיס יחסי.

אחד השימושים ברצועות הינו תזמון נקודת הקנייה – במגמת עלייה נכון יותר (ומסוכן פחות) לרכוש את הנייר בעת קירבה לרצועה התחתונה או בעת שבירתה מטה.

 

בנוסף, כאשר המרווח בין הרצועות הולך וקטן - סטיית התקן קטנה וקיים סיכוי לפריצה לאחד הכיוונים, בבחינת שוק מדשדש שממתין לפריצה. לרצועות בולינגר שני פרמטרים – מספר הימים של הממוצע נע וכן מספר סטיות התקן לשרטוט הרצועות.

מקובל להשתמש בממוצע נע של 10 או 20 ימים ובסטיית תקן אחת או שתיים.

 

תיאור: bol                              

בדוגמא – רצועות בולינגר שנפרצו למעלה ביום המסחר האחרון, מהווה איתות מכירה (שורט) לנייר או לפחות הכרה בכך שהמחירים גבוהים מידי על בסיס יחסי.

 


מעוניין באיתותים לסלולר
מעוניין לקבל הצעה אטרקטיבית לפתיחת
חשבון מסחר בבית השקעות.
בורסה גרף BizPortal