בורסה גרף - הבית לניתוח טכני

מתנד העוצמה היחסית - RSI

מתנד העוצמה היחסית הינו מתנד מומנטום העוזר לנו לקבוע את עוצמת המגמה ואת הסיכוי שלה להימשך.


מתנד המומנטום RSI אומד את עוצמתו/חולשתו של השוק. המתנד מופיע בסקאלה סגורה בין 0 ל- 100.

 

הרמות המקובלות הינן 70 עד 80 למצב קניות-יתר כלומר מצב בו השוק עלה באופן חריג בתקופת הזמן שנבחרה ואנו מצפים לתיקון טכני מטה. רמת 20 עד 30 מעידה על מצב מכירות-יתר כלומר מצב בו השוק ירד באופן חריג בתקופת הזמן שנבחרה וצפוי תיקון טכני מעלה.

 

כמו כן מקובל להתייחס לסטיות שבין מגמת המדד למגמת השוק כלומר מצב בו השוק במגמת עלייה בעוד מתנד RSI במגמת ירידה – הינו מצב שמוגדר "סטייה הפוכה" ומלמד על חולשת השוק.

הפרמטר המומלץ לשימוש הינו 13 ומשקף טווח זמן קצר-בינוני למדידת העוצמה.

המתנד מופיע כפס תחתון מתחת לגרף.

 

תיאור: rsi

בדוגמא –מתנד RSI שהגיע לרמות 83 כאשר מגמת ה-RSI בחודשיים האחרונים זהה למגמת השוק כלומר לא מתקיימת סטייה חיובית או שלילית.

 


מעוניין באיתותים לסלולר
מעוניין לקבל הצעה אטרקטיבית לפתיחת
חשבון מסחר בבית השקעות.
בורסה גרף BizPortal