בורסה גרף - הבית לניתוח טכני

פראקטל – FRACTAL – זיהוי נקודות קיצון

כלי הפראקטל שמהווה חלק מפונקציית ALLIGATOR מאפשרת מבט מהיר וברור של נקודות הקיצון ושינוי הכיוון המהירים בשוק.


מתנד הפראקטל - FRACTAL – מהווה חלק מפונקציית ALLIGATOR בתוכנה

פראקטל הוא כינוי לרצף של 3 נרות המהווים שינוי כיוון למהלך קודם.

הפראקטל יכול להופיע בנקודת שפל - לאחר רצף של נרות יורדים כאשר נר יורד קובע נקודת שפל חדשה ואילו הנר שאחריו חוצה את הגבוה של נר השפל הקודם ומתניע מהלך עליות.

הפראקטל יכול להופיע בנקודת שיא – לאחר רצף של נרות עולים כאשר נר עולה נוסף קובע נקודת שיא חדשה ואילו הנר שאחריו יורד וחוצה מטה את הנמוך של הגבוה הקודם ומוציא לדרך מהלך ירידות.

הרעיון מאחורי השימוש בפראקטל הוא שהשוק לא נעה באופן כאוטי אלא על פי מומנטום ומהלכים רצופים של מספר נרות באותו כיוון, בעיקר בתקופה מגמתית. אי לכך הפראקטל מהווה סימן לשינוי הדינמיקה של הטווח הקצר (בגרף יומי למשל) וכאשר הוא מופיע סביר שמהלך עליות/ירידות של מספר נרות נמצא בתחילת דרכו.

השימוש בפראקטל לא צריך להיות באופן בלעדי אלא תוך כדי שימוש בכלים נוספים – לדוגמא שילוב עם רצפים, תבניות יפניות או זיהוי מגמות.

בדוגמא כאן ניתן לראות כיצד בורסה גרף מזהה את הפראקטל על גבי הגרף. בסורק ניתן גם לחפש ניירות אשר נכון להיום חל מתקיים בהם היפוך כיוון על בסיס פראקטל.

 

 


מעוניין באיתותים לסלולר
מתעניין בקורס אייל גורביץ
בורסה גרף BizPortal