מדדים מובילים בשווקים ישראל ארה"ב אירופה מט"ח
שם הנייר % שינוי שער
מדד תל אביב 250.561,593.40
מדד תל אביב 750.531,212.71
תל אביב יתר 500.35598.98
תל-בונד 200.08358.09
שם הנייר % שינוי שער
דאקס0.5712,222
פוטסי-0.157,459.88
קאק 400.315,580.38
יורוסטוק 500.623,499.23
שם הנייר % שינוי שער
דולר רציף0.023.5948
אירו רציף0.064.0427
אירו / דולר-0.091.1240
לישט / דולר-0.081.2990
הנתונים באמצעות אתר בורסה גרף - BIZPORTAL