Bursagraph Logo בורסה גרף אתר המנויים

מידע למנויים

סקירות, סריקות
ונתונים בזמן אמת
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור
מדד ת"א 35 1452.52 0.38%- מדד ת"א 125 1302.12 0.41%- ת"א SME 60 764.28 0.82%- ת"א פיננסים 15 1665.43 0.77%- מחזור כולל במיל' ש"ח 0   ת"א נדל"ן 15 520.97 0.54%- מדד דאו ג'ונס 21580.00 0.15%- מדד הנאסד"ק 6388.00 0.04%- שקל/דולר 3.5647 0.26%- 03:45:02 , 24/07/2017
כניסה למערכת
X
הרשמה לניסיון
X
שירותי האיתותים
לקוח/ת בורסה גרף שלום,
בהתאם להסדרה שהוחלה בנושא שירות האיתותים, החל מיום 01/01/2017 תחל לשמש בורסה גרף כיועץ השקעות לאלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "אלומות"), חברה בעלת רישיון ניהול תיקים העוסקת גם בשיווק השקעות. הייעוץ יינתן באמצעות המנתחים מטעם בורסה גרף, אייל גורביץ ומוטי כהן ואלומות תחל בשירות איתותים מטעמה.
כלקוח בורסה גרף הינך זכאי לקבל את שירות האיתותים של אלומות בתנאים ובעלות זהים לאלו שהיו לך עד כה ובהנחה משמעותית ביחס ללקוחות חדשים המצטרפים לשירותים אלו.
בהתאם להוראות ההסדרה החדשה, יידרש כל לקוח למלא שאלון קצר לבחינת התאמתו לשירות וככל שיימצא מתאים, יתקשר בהסכם למתן השירות עם אלומות.
לקוח קיים לשירות - יש להשלים את הרישום לשירות האיתותים של אלומות בהקדם! אנא הסדירו זאת מכיוון שבימים הקרובים ייחסם גם האתר למי שאיננו מנוי! לקבל לינק לטופס ההרשמה והסכם ההתקשרות שלחו פרטיכם לכתובת info@bursagraph.co.il
לקוח חדש – בשלב זה לא ניתן להירשם לשירות.